PeCon AS er en mindre men meget erfaren aktør innen planlegging, prosjektering og bygging av fjernvarmeanlegg. Vi har personell med 25 – 30 års erfaring innen alle fagområder. Dette gjør oss i stand til å løse de fleste utfordringer for våre kunder på en rasjonell og effektiv måte med en meget god kvalitet. Dette gjør oss, på tross av at vi ikke er så store, til en ledende aktør i bransjen.

PeCon AS ble etablert i 1995. Daglig leder, Petter Lien, er utdannet sivilingeniør og har jobbet med prosjektering og utbygging av fjernvarme- og energianlegg siden 1987. Han har i løpet av denne tiden vært innom det meste innen fagfeltet. Vi kan derfor tilby ingeniør- og prosjektlederkompetanse med erfaring fra et stort antall ulike prosjekter inne fagområdet.

Vi har personell med over 30 års erfaring med gravearbeider for fjernvarme i gater hvor det ofte er trangt samtidig som det er mye trafikk. De er i tillegg vant til å arbeide på stededer med mye annen infrastruktur i bakken. Dette gjør oss i stand til å gjennomføre kompliserte oppdrag på en rasjonell måte.

Vi har fast avtale med meget erfarne sveisere som har jobbet med fjernvarmeanlegg 20 – 25 år. De har dermed lang erfaring med denne typen prosjekter og problemstillinger noe som gjør at vi også innen dette området kan løse de fleste oppgaver på en god måte.

Vår erfaring gjør at vi vet hva vi kan, men dette gjør at vi også vet hva vi ikke kan og når vi bør søke bistand fra andre. For slike tilfeller har vi et bredt nettverk å hente kompetanse fra.

Vi administrer vår bedrift og våre prosjekter på en effektiv måte. Dette sammen med lang erfaring som gir rasjonell gjennomføring av prosjektene gjør at vi kan tilby våre kunder god kvalitet til meget konkurransedyktige priser.