Fjernvarme

Fjernvarme er et energisystem der energi til oppvarming produseres ett sted og anvendes et annet sted.
Til transport av varmeenergien brukes et fjernvarmenett, en lukket rørsløyfe som transporterer varmt vann til forbruker og lunket vann tilbake for ny oppvarming.
Energiproduksjonen kan derved skje i en eller flere varmesentraler flere kilometer fra forbrukeren.

1

Sorry, comments are closed for this post.